Employable Young People

Proiectul EYP este un parteneriat strategic cu o întindere de doi ani, finanțat prin programul Erasmus+ și coordonat de West Lothian Chamber of Commerce din Livingston, Scoția. Proiectul a avut ca scop dezvoltarea stimei de sine și a încrederii în propria persoană pentru tineri NEET, acesta fiind mijlocul prin care aceștia să poată accesa mai repede oportunitățile profesionale pe termen mediu și lung. Creșterea angajabilității tinerilor reprezintă o provocare imensă pentru statele UE. În prezent, pe lângă încercările imense din mediul economic, apar tot mai mulți factori ce îi blochează pe tineri să acceadă în piața muncii: abandonul școlar, mediul familial dăunător sau foarte permisiv, sistemul asistențial social necalibrat, oferta redusă a programelor de formare profesională, preocupare limitată față de pregătirea profesională și față de noțiunea de cetățenie activă. Toate acestea determină creșterea numărului tinerilor NEET (Not Employed, in Education or Training) din UE, inclusiv din România. Prin acest proiect ne propunem să ajungem la tinerii NEET cu vârsta între 18-25 de ani  din mediul urban mic și rural din țările partenere, având un grad redus de ”activare”.
Definirea fenomenului NEET a fost și este o sursă de dezbateri foarte aprinse, întrucât accepțiunea oficială permite încadrarea în acest concept a unui număr foarte mare de tineri și aflați în situații extrem de diferite. Cu toate acestea, în acest proiect am căutat să ne îndreptăm spre acei tineri care se află într-o reală situație de inactivitate cvasi-totală, cu o motivație redusă de a accesa o formă de educație sau o activitate profesională. Un proiect complex, cu un grup țintă mult mai provocator decât ne-am propus la început 😊

Participanți. Am lucrat cu două categorii de beneficiari în proiectul EYP. Prima categorie a fost reprezentată de lucrători de tineret din Oradea, București și Târgu Jiu, aceștia fiind implicați în crearea unei metodologii de creștere a angajabilității tinerilor NEET cu care am lucrat. Toată metodologia de lucru a fost testată cu un grup de aproximativ 30 de tineri NEET din județul Gorj, dintre care șase au participat la un schimb de tineri în Scoția, alături de alți tineri din Turcia, Marea Britanie, Spania Italia și Grecia.

Rezultate. O bună parte din acest proiect a constat în dezvoltarea și testarea metodologiei EYP, o înlănțuire de activități care le-a stimulat beneficiarilor încrederea în propria persoană, stima de sine și capacitatea de a adopta decizii. În plus, am stimulat interacțiunea dintre mediul de afaceri local din Târgu Jiu și tineri NEET, reușind să îi ”activăm” pe unii dintre ei în mod real. Poate cel mai important rezultat al acestui proiect constă în creșterea capacității noastre de a lucra cu tineri aflați într-o stare inactivă, înțelegând sursele care stau la baza acestui fenomen.

Partener: Asociația Idei și Proiecte pentru Tineri Activi

Finanțator: Programul Erasmus+

 

EYP_IO2_Methodology_manual_EN

IO4-Toolkit-Final-Version