Up We Go!

Aproximativ 23% dintre tinerii din Europa se confruntă cu șomaj din cauza crizei economice. Pe parcursul anilor, aceasta a scăzut cu o rată a șomajului de 20,4% în 2015, dar totuși tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani erau în mod evident în dezavantaj în comparație cu populația totală de pe piața muncii, prezentând un nivel scăzut al ocupării forței de muncă. Scopul acestui proiect a fost creșterea capacității personale și profesionale a participanților de a participa activ la procesele de economie și antreprenoriat prin îmbunătățirea abilităților, atitudinilor și cunoștințelor aferente. Dintre toate grupurile examinate, șomerii s-au confruntat cu sărăcie sau excludere socială, în proporție de 66,7%, în 2014.  Metode utilizate  în cadrul proiectului: curs de corzi mici și înalte, metode de educație non-formală (muncă în grup, discuții, lucru în perechi, gândire creativă, învățare cooperativă, învățare experiențială, responsabilitate împărtășită etc.). Trainingul a creat ocazia participanților de a afla mai multe despre ei înșiși, descoperindu-și limitele ca lideri și personalități de tineret. Acesta a oferit oportunitatea de a folosi abilitățile, cunoștințele și atitudinile dobândite pe tot parcursul creării și implementării atelierului pentru tineri locali din regiunea Bērzaune, Mārciena, Sauleskalns și Madona.

Participanți: Participanții au fost educatori de tineret, lucrători de tineret, lideri, profesori, asistenți sociali, psihologi, voluntari și membri ai organizațiilor și instituțiilor nonformale / formale și instituții care au fost și sunt încă în contact direct sau non-direct cu adolescenți și tineri sociali excluși din Lituania, Slovacia, Spania, Polonia, Olanda, România.

Rezultate obținute: Considerăm că punerea în aplicare a acestui proiect a fost unul dintre punctele de pornire pentru creșterea înțelegerii societăților și a părților interesate despre importanța educației nonformale pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor. Prin diferite metode de dezvoltare a leadershipului, oferite în cadrul proiectului „Up We Go!”, potențialul, talentele, inițiativa și responsabilitatea socială a tinerilor au fost transformate într-un mod foarte pozitiv și are un efect pe termen lung asupra competitivității de succes pe piața forței de muncă, între timp crescând incluziunea socială la nivel local, național, internațional și global. De asemenea, am urmărit și reducerea discriminării, a violenței, a consumului de substanțe, a frustrărilor personale, care sunt printre principalele consecințe ale șomajului.

 

Partener: Asociația Idei și Proiecte pentru Tineri Activi

Finanțator: Programul Erasmus+