Despre noi

 

 

Asociația Idei și Proiecte pentru Tineri Activi (IPTA) este o asociație de tineret cu sediul în Oradea, România, principala activitate constând în programe educaționale concepute și livrate tinerilor. Din 2014, asociația noastră sprijină tinerii la nivel local, regional și internațional, folosind metode de educație atât formală, cât și nonformală. În principiu, proiectăm, planificăm și oferim programe educaționale pentru diferite grupuri de tineri, cu accent pe grupurile defavorizate (NEETs, obstacole geografice, dizabilități, dependențe, analfabetism, migranți, condiții familiale precare, sărăcie severă etc.). Munca noastră se adresează, în mare parte, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13-30 de ani.

 

Ce ne propunem?

 

 

Să împuternicim generațiile tinere din România și din alte țări ale UE, concentrându-ne și pe cei care locuiesc în vecinătatea UE, prin promovarea unei participări consolidate în comunitățile lor. Considerăm că cetățenia activă, democrația participativă și echitatea socială sunt piloni fundamentali pentru atingerea obiectivelor și valorilor UE, de aceea organizația noastră se angajează să dezvolte și să furnizeze acțiuni adaptate nevoilor actuale și viitoare ale tinerilor. Misiunea noastră este de a dezvolta un mediu sigur pentru generația tânără, în care fiecare tânăr poate avea un rol activ în viața socială, economică și culturală, pe baza propriilor credințe, valori și decizii.

 

Acțiuni

 

 

 o Promovarea cetățeniei active în relația dintre tineri și factorii publici de decizie 
o Promovarea echilibrului și echității între sexe, atenuarea stereotipurilor și încurajarea toleranței pentru tinerii defavorizați
o Promovarea democrației participative și a implicării active în procesul de elaborare a politicilor pentru tineri
o Susținerea principiilor statului de drept în rândul tinerilor și al altor părți interesate 
o Creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile actuale, din punctul de vedere al dezvoltării personale și profesionale concepute pentru generațiile tinere