Youth work, prevention and multi-approach facilitation

Youth work, prevention and multi-approach facilitation este un proiect ce va începe în prima jumătate a anului 2020 și se bazează pe experiența anterioară în alte inițiative internaționale pentru tineret, unde unii membri ai celor trei organizații implicate, EDEN, Teatro Invisibile și IPTA, au lucrat pe teme legate de violență și conflictele interpersonale. Celelalte organizații partenere ale acestui proiect au luat parte la unele dintre aceste inițiative și și-au exprimat intenția de a-și îmbunătăți instrumentele într-un mod care să le permită să recunoască, să prevină și să contracareze o gamă mai largă de modele de comportamente violente în activitatea lor. Metodologia folosită de 5 dintre parteneri se bazează în principal pe expresivitatea artistică, prin urmare intenția lor este de a-și îmbunătăți munca cu instrumente suplimentare care le-ar putea folosi în abordarea comportamentelor violente. Prin urmare, acest proiect este o oportunitate pentru tinerii care sunt dornici să insereze elemente de prevenție cu privire la violență în munca lor. Acest proiect promovează un cadru cu mai multe abordări, care îmbină achiziția de cunoștințe, învățarea experiențială și reflecția introspectivă. Conceptul de gândire sistemică va fi utilizat pentru acoperirea a cât mai multe aspecte legate de conceptul de violență: vizualizare, verbalizare și explorare. Activitatea principală a proiectului va consta într-un curs de pregătire de opt zile în care grupul țintă va experimenta principiile facilitării holistice cu o abordare multiplă, bazată pe explorare cognitivă, kinestezică și emoțională.

Participanți: Această propunere oferă un spațiu de învățare în care 8 ONG-uri și 24 de persoane vor dezvolta o înțelegere cu mai multe abordări a conceptului de violență și modul în care tiparele comportamentale violente declanșează agresiuni, abuzuri și violență ritualică.

Rezultate obținute: Prin dezvoltarea acestui proiect, ne propunem să stimulăm tendința de creștere a muncii tinerilor în calitate de ambasadori ai abordării preventive în relație cu subiectul violenței. Având parteneri care sunt în contact permanent cu beneficiarii lor și cu un interes ridicat de a se implica în noi activități locale, consorțiul are toate condițiile necesare pentru a disemina eficient rezultatele și pentru a inspira și alți profesioniști activi în educație. De asemenea, grupurile țintă ale partenerilor au similitudini, facilitând astfel dimensiunea de schimb a procesului și transferabilitatea produselor.

 

Partener: Asociația Idei și Proiecte pentru Tineri Activi

Finanțator: Programul Erasmus+