True or False

Una dintre temele cu care interacționăm de ceva timp, egalitatea de gen în contextul incluziunii sociale, a fost completată cu o experiență de învățare foarte binevenită. Georgia, în mica localitate Misaktsieli, ne-a fost gazdă pentru un curs de formare sub egida programului Erasmus+ al Comisiei Europene, în care am realizat cât de importante sunt noțiunile de educație sexuală din multiple perspective. Cursul de formare True or false este un proiect despre educația sexuală, care își propune să ofere metodologii nonformale inovatoare pentru lucrătorii de tineret. Proiectul este dezvoltat în funcție de nevoile partenerilor implicați și ale grupurilor țintă care lucrează cu tineri.

Participanți: True or false va aduna lucrători de tineri din 9 țări diferite și le va introduce o metodologie nonformală nouă, care îi va ajuta să lucreze pe tema educației sexuale cu grupurile lor țintă. Metodologia nonformală le va oferi noi perspective, nu numai despre educația sexuală în Europa, ci și în diferite părți ale lumii, cum ar fi Statele Unite sau Australia.

Rezultate obținute: True or false va fi începutul unei metodologii nonformale în tematica educației sexuale. Acesta poate fi începutul unui subiect al educației sexuale în majoritatea țărilor participante. Educația sexuală este dreptul pe care ar trebui să-l aibă orice persoană, indiferent de locul de reședință, de natura religioasă, socială sau economică.

 

Partener: Asociația Idei și Proiecte pentru Tineri Activi

Finanțator: Programul Erasmus+